Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie rynku
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu
„Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie
rynku
22.08.2017 więcej
Ogłoszenie pt. "Przeprowadzenie i obsługa dwudniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych – rozeznanie rynku"
Ogłoszenie pt. "Przeprowadzenie i obsługa dwudniowych szkoleń
z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych –
rozeznanie rynku"
30.06.2017 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”
Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”
31.05.2017 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1 .
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Rozwój Systemu Rejestrów
Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w
ramach działania POPC 2.1 .
09.05.2017 więcej
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie rynku
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym
Systemem Identyfikacji Wizualnej dla projektu „Otwarte dane –
dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie rynku
28.04.2017 więcej
Informacja o dniach wolnych od pracy 2 maja; 16 czerwca; 14 sierpnia 2017 r.
Informacja o dniach wolnych od pracy 2 maja; 16 czerwca; 14
sierpnia 2017 r.
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – publiczna prezentacja
założeń projektu w ramach działania POPC 2.1
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu
„e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”
26.01.2017 więcej
ODWOŁANIE PREZENTACJI - Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
ODWOŁANIE PREZENTACJI - Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
05.01.2017 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Budowa i wdrożenie Bazy Wiedzy Administracji – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Budowa i wdrożenie Bazy
Wiedzy Administracji – publiczna prezentacja założeń
projektu w ramach działania POPC 2.1
23.12.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się