Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia
wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
28.08.2015 więcej
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych (korekta listy rankingowej)
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania
stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych (korekta listy
rankingowej).
21.08.2015 więcej
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału
środków przeznaczonych na realizację zadań Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.
12.08.2015 więcej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Remonty
przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch
językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku
mniejszości".
31.07.2015 więcej
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania
stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych
27.07.2015 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. pn. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”
Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu
16 czerwca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał
wyboru 3 spośród 38 złożonych ofert.
16.06.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości"
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone
jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku
niemieckim jako języku mniejszości"
08.06.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy
dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób
niepełnosprawnych i seniorów”
06.03.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego - „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju
umiejętności programowania oraz budowania kapitału
społecznego z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych”
03.03.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego - „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z
internetu”.
03.03.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się