Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektu
informatycznego o publicznym zastosowaniu
30.01.2015 więcej
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału
środków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych
"Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020" w 2014 r.
03.11.2014 więcej
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora
publicznego (ISP)
02.09.2014 więcej
Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów
Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów
internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów
02.09.2014 więcej
Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń, kształtowanie odpowiednich postaw oraz ...
Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w
środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń,
kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwijanie umiejętności
wykorzystywania dostępnych narzędzi
02.09.2014 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - "Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego -
"Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych"
23.04.2014 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - "Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego -
"Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego"
23.04.2014 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego -
"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących
do romskiej mniejszości etnicznej"
23.04.2014 więcej
Konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału...
Konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności
programowania oraz budowania kapitału społecznego z
wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych”.
10.04.2014 więcej
Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej
problematyce mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
07.04.2014 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się