Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania pn. „Działalność świetlicowa dla romskiej mniejszości etnicznej w Maszkowicach"
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania pn. „Działalność
świetlicowa dla romskiej mniejszości etnicznej w Maszkowicach"
17.03.2014 więcej
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania pn. „Działalność świetlicowa dla romskiej mniejszości etnicznej w Tarnowie”
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania pn. „Działalność
świetlicowa dla romskiej mniejszości etnicznej w Tarnowie”
17.03.2014 więcej
Ogłoszenie konkursu pt. "Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej"
Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady
Romów skierowanych do młodzieży romskiej i nie-romskiej.
17.03.2014 więcej
Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”
Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą
„Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania
kultury społeczeństwa informacyjnego”
04.10.2013 więcej
Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie
korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych".
01.08.2013 więcej
Realizacja zadania pn. „Kompleksowe wsparcie asystentów edukacji romskiej...
Realizacja zadania pn. „Kompleksowe wsparcie asystentów
edukacji romskiej udzielone poprzez organizację ogólnopolskiego
szkolenia".
06.03.2013 więcej
Zorganizowanie festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.
Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu
rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.
31.01.2013 więcej
Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań ...
Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy
udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na
celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych...
14.01.2013 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Wykorzystanie i promowanie technologi cyfrowych...
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego pod nazwą - Wykorzystanie i promowanie technologi
cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa
informacyjnego.
19.09.2012 więcej
Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert.
Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych pn.: organizacja festiwalu
rockowego, publikacja czasopisma.
12.04.2012 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się