Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego
06.04.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
02.03.2021 więcej
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa”
21.12.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i
zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
21.10.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru dowodów osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kontroli
korzystania z dostępu do danych z rejestru dowodów osobistych w
trybie ograniczonej teletransmisji danych
29.09.2020 więcej
Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i
trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
14.09.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do
odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
09.09.2020 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
08.09.2020 więcej
Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego
24.08.2020 więcej
Projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej
Projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji
elektronicznej
30.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się