Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
16.03.2020 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektu e-Dowód
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające
zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektu
e-Dowód
12.02.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych
środków technicznych i organizacyjnych dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
24.01.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
24.01.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do
uwierzytelniania użytkowników
14.01.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
08.01.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w
postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
08.01.2020 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Cyfryzacji
16.12.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia
rejestru danych kontaktowych
14.11.2019 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód i umieszczenie plików z załączenia
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia
Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód i umieszczenie
plików z załączenia
31.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się