Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
09.10.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i
zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.
09.10.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu
danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania
danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań
technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej
ewidencji
09.10.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców
09.10.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu
danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
08.10.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
18.09.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób NR 136
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji
mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób NR
136
12.09.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój
infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
20.08.2019 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 –
2024
02.08.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących
usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych
struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych
odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
11.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się