Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych
podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej
ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych
danych wprowadzanych
02.04.2019 więcej
Projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji
Projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów
wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji
26.02.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla
publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są
publicznie dostępne usługi telefoniczne
25.02.2019 więcej
Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych UD 462 (poprzedni tytuł: 1) projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw 2) projekt ustawy o elektronizacji doręczeń
Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych UD 462 (poprzedni
tytuł: 1) projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o
zmianie niektórych innych ustaw 2) projekt ustawy o
elektronizacji doręczeń
14.02.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań
technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
04.02.2019 więcej
Projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa
Projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu
do spraw Cyberbezpieczeństwa
17.12.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie
w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
05.12.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w
centralnej ewidencji pojazdów
05.12.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
04.12.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru
mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na
udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
30.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się