Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu
rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach
mieszkańców
30.11.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji
o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach
technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych
lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury
technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego.
23.11.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru
legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
16.11.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych.
05.10.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
przekazywania danych dotyczących działalności
telekomunikacyjnej
21.09.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością
17.08.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji
cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do
świadczenia usług kluczowych
08.08.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących
usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych
struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych
odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
08.08.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości
wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych
07.08.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru
zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru
numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej
opłacie
24.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się