Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020”
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Strategii
cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2016-2020”
30.09.2016 więcej
Raport z konsultacji dot. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
Raport z konsultacji dot. projektu rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania
i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
29.09.2016 więcej
„Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu otwierania danych publicznych” – wersja przekazana do rozpatrzenia przez RM
„Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu
otwierania danych publicznych” – wersja przekazana do
rozpatrzenia przez RM
21.09.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym
wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie
budżetowej na rok 2016
12.09.2016 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu otwierania danych publicznych” – etap KRM
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu otwierania
danych publicznych” – etap KRM
08.09.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
07.09.2016 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Cyfryzacji
07.09.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania
danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
31.08.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach
prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji
30.08.2016 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu otwierania danych publicznych”
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu otwierania
danych publicznych”
17.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się