Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
20.07.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu
państwa, w tym kwot wynagrodzeń określonych w ustawie
budżetowej na rok 2018
18.07.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru
formularza do przekazywania informacji o naruszeniu
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług
telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na
funkcjonowanie sieci lub usług
13.07.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów
uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub
usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na
funkcjonowanie sieci lub usług
13.07.2018 więcej
Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
13.07.2018 więcej
Projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu
Projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu
certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu
28.06.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu
działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw
Cyberbezpieczeństwa
28.06.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej
przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki
samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu
26.06.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług
kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego
incydentu dla świadczenia usług kluczowych
01.06.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania
incydentu za poważny.
01.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się