Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie
danych osobowych
14.09.2017 więcej
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
14.09.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
12.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
22.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów....
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu
danych udostępnianych podmiotom zobowiązanym do przekazywania
danych do centralnej ewidencji pojazdów....
22.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzeniew sprawie Centralnej Ewidencji Kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzeniew sprawie Centralnej Ewidencji Kierowców
21.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
09.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością
09.08.2017 więcej
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wraz z
załącznikami
17.07.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw
06.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się