Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Model krajowego schematu identyfikacji elektronicznej (eID) w Polsce z uwzględnieniem budowy państwowego brokera eID i wykorzystaniem usług zaufania
Model krajowego schematu identyfikacji elektronicznej (eID) w
Polsce z uwzględnieniem budowy państwowego brokera eID i
wykorzystaniem usług zaufania
17.04.2018 więcej
Zasady numeracji budynków i lokali - przykłady rozwiązań na rynku międzynarodowym
Zasady numeracji budynków i lokali - przykłady rozwiązań na
rynku międzynarodowym
21.02.2018 więcej
Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój sieci 5G
Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój sieci 5G
21.02.2018 więcej
Model wymagań bezpieczeństwa oraz systematyka oceny bezpieczeństwa produktów IT
Model wymagań bezpieczeństwa oraz systematyka oceny
bezpieczeństwa produktów IT
21.02.2018 więcej
Inteligentne miasta (Smart Cities) na progu technologii 5G
Inteligentne miasta (Smart Cities) na progu technologii 5G.
Przegląd stanu wiedzy i koncepcja wykorzystania 5G dla rozwoju
Smart Cities na terenie Trójmiasta.
21.02.2018 więcej
Analiza możliwości realizacji krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do numeru alarmowego 112
Analiza możliwości realizacji krótkich wiadomości tekstowych
(SMS) do numeru alarmowego 112
21.02.2018 więcej
Gospodarka oparta na danych - założenia
Gospodarka oparta na danych - założenia
13.02.2018 więcej
Potencjał Polskiej Gospodarki Cyfrowej (Data Economy) w odniesieniu i w oparciu o Cyfrowy Ekosystem Chińskiej Republiki Ludowej
Potencjał Polskiej Gospodarki Cyfrowej (Data Economy) w
odniesieniu i w oparciu o Cyfrowy Ekosystem Chińskiej Republiki
Ludowej
08.01.2018 więcej
Analiza diagnostyczna - Intesywność wykorzystania danych w gospodarce a jej rozwój
Przygotowanie ekspertyzy na temat znaczenia swobodnego przepływu
danych dla innowacyjności i potencjału rozwojowego polskiej
gospodarki
07.11.2017 więcej
Przygotowanie analizy brytyjskiego systemu G-Cloud pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań brytyjskich do polskiego systemu prawnego, w tym ewentualnych ograniczeń w zakresie takiego wdrożenia.
Przygotowanie analizy brytyjskiego systemu G-Cloud pod kątem
możliwości wdrożenia rozwiązań brytyjskich do polskiego
systemu prawnego, w tym ewentualnych ograniczeń w zakresie
takiego wdrożenia.
18.10.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się