Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Analiza utworzenia systemu płatności bezgotówkowych uiszczanych elektronicznie na rzecz jednostek sektora publicznego ("e- Płatności")
Analiza utworzenia systemu płatności bezgotówkowych
uiszczanych elektronicznie na rzecz jednostek sektora publicznego
("e- Płatności")
18.10.2017 więcej
Koncepcja realizacji projektu w działaniu 3.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Koncepcja realizacji projektu w działaniu 3.4 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
17.10.2017 więcej
Ekspertyza dot. UMOWY NR 2/DKC/2017
Ekspertyza dot. UMOWY NR 2/DKC/2017
17.10.2017 więcej
Ekspertyza w zakresie wypracowania koncepcji działań umożliwiających tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego na potrzeby realizacji działań w ramach POPC oraz opracowania modelu/analizy dla rozpoczęcia procesu cyfryzacji e-usług lub podnoszenia poziomu dojrzałości e-usług na potrzeby realizacji działań w ramach POPC
Ekspertyza w zakresie wypracowania koncepcji działań
umożliwiających tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego na
potrzeby realizacji działań w ramach POPC oraz opracowania
modelu/analizy dla rozpoczęcia procesu cyfryzacji e-usług lub
podnoszenia poziomu dojrzałości e-usług na potrzeby realizacji
działań w ramach POPC
03.10.2017 więcej
Raport stanowiący realizację umowy nr 7/DSI/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych
Raport stanowiący realizację umowy nr 7/DSI/2016 z dnia 17
sierpnia 2016 r. nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania
Danych Publicznych
03.10.2017 więcej
Ekspertyza pt. wsparcie eksperckie dla Ministra Cyfryzacji w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego w obszarze informatyzacji, niezbędnej do przeprowadzenia procesu cyfryzacji usług lub podnoszenia ich dojrzałości
Ekspertyza pt. wsparcie eksperckie dla Ministra Cyfryzacji w
przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej inicjowanie i
prowadzenie działań na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia
prawnego w obszarze informatyzacji, niezbędnej do
przeprowadzenia procesu cyfryzacji usług lub podnoszenia ich
dojrzałości
03.10.2017 więcej
Opracowanie założeń inwentaryzacji geoportali infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce w układzie rodzajowym i przestrzennym
Opracowanie założeń inwentaryzacji geoportali infrastruktury
informacji przestrzennej w Polsce w układzie rodzajowym i
przestrzennym
28.09.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się