Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji za rok 2018
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz
petycji za rok 2018
04.04.2019 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na
rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego
13.02.2019 więcej
Petycja w sprawie zwiększenia środków finansowych na cyberbezpieczeństwo Polski
Petycja w sprawie zwiększenia środków finansowych na
cyberbezpieczeństwo Polski
13.02.2019 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania
systemów łączności na potrzeby obronne państwa
13.02.2019 więcej
Petycja w sprawie ograniczenia obowiązków administratora w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO
Petycja w sprawie ograniczenia obowiązków administratora w
ustawie o ochronie danych osobowych w związku z wejściem w
życie RODO
30.01.2019 więcej
Petycja w sprawie wyłączenia w ustawie o ochronie danych osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku
Petycja w sprawie wyłączenia w ustawie o ochronie danych
osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku
18.01.2019 więcej
Petycja przeciwko podwyższeniu norm promieniowania elektromagnetycznego oraz wprowadzeniu sieci internetowej 5G
Petycja przeciwko podwyższeniu norm promieniowania
elektromagnetycznego oraz wprowadzeniu sieci internetowej 5G
21.12.2018 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych
21.12.2018 więcej
Petycja dotycząca problemu treści pornograficznych dostępnych w sieci dla każdego użytkownika Internetu
Petycja dotycząca problemu treści pornograficznych dostępnych
w sieci dla każdego użytkownika Internetu
14.12.2018 więcej
Petycja w sprawie zmiany przepisu penalizującego uruchamianie na cudzy rachunek impulsów telefonicznych, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego (art. 285 § 1 Kodeksu karnego).
Petycja w sprawie zmiany przepisu penalizującego uruchamianie na
cudzy rachunek impulsów telefonicznych, włączając się do
urządzenia telekomunikacyjnego (art. 285 § 1 Kodeksu karnego).
22.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się