Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie wpisywania w centralnej ewidencji pojazdów informacji dotyczącej poziomu emisji spalin
Petycja w sprawie wpisywania w centralnej ewidencji pojazdów
informacji dotyczącej poziomu emisji spalin
06.07.2018 więcej
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
19.06.2018 więcej
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji za rok 2017
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz
petycji za rok 2017
04.04.2018 więcej
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
20.02.2018 więcej
Petycja w sprawie utworzenia rejestru numerów telefonów
Petycja w sprawie utworzenia rejestru numerów telefonów
04.12.2017 więcej
Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług administracji
publicznej
27.09.2017 więcej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej publikowania rejestrów umów
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej
publikowania rejestrów umów
20.09.2017 więcej
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które zakończyły swoją działalność
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które
zakończyły swoją działalność
07.08.2017 więcej
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ePUAP
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do
wdrożenia mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo
użytkowników poprzez wdrożenie HSTS, HPKP, XFO i innych na
ePUAP
21.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się