Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów publicznych w ePUAP
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów
publicznych w ePUAP
14.07.2017 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
30.06.2017 więcej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej
30.06.2017 więcej
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
13.06.2017 więcej
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
12.05.2017 więcej
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz
petycji
13.04.2017 więcej
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
03.04.2017 więcej
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich
na ePUAP
21.03.2017 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu usunięcie ze stron internetowych wprowadzających w błąd oznaczeń na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania materiałów urzędowych
Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu
usunięcie ze stron internetowych wprowadzających w błąd
oznaczeń na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania
materiałów urzędowych
13.12.2016 więcej
Petycja dotycząca automatycznego cyfrowego podpisu DKIM dla wychodzących wiadomości ePUAP
Petycja dotycząca automatycznego cyfrowego podpisu DKIM dla
wychodzących wiadomości ePUAP
09.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się