Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja dotycząca uzupełnienia ewidencji osób prawnych (KRS, CEIDG) o adres ePUAP
Petycja dotycząca uzupełnienia ewidencji osób prawnych (KRS,
CEIDG) o adres ePUAP
16.11.2016 więcej
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP
05.10.2016 więcej
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP poprzez wprowadzenie możliwości zbiorczego odznaczenia przeczytania wiadomości w systemie ePUAP
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP poprzez
wprowadzenie możliwości zbiorczego odznaczenia przeczytania
wiadomości w systemie ePUAP
29.09.2016 więcej
Petycja dotycząca ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Petycja dotycząca ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
14.09.2016 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku w Ministerstwie Cyfryzacji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku w
Ministerstwie Cyfryzacji
13.09.2016 więcej
Petycja o rozważenie zasadności wprowadzenia możliwości uwierzytelniania przy posługiwaniu się danymi osobowymi
Petycja o rozważenie zasadności wprowadzenia możliwości
uwierzytelniania przy posługiwaniu się danymi osobowymi
06.09.2016 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań w celu umożliwienie użytkownikom platformy ePUAP wskazania za jej pośrednictwem domyślnego sposobu doręczania korespondencji przez podmioty publiczne
Petycja dotycząca podjęcia działań w celu umożliwienie
użytkownikom platformy ePUAP wskazania za jej pośrednictwem
domyślnego sposobu doręczania korespondencji przez podmioty
publiczne
02.09.2016 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Petycja dotycząca podjęcia działań w zakresie zmiany
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
11.08.2016 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań w zakresie obowiązku prowadzenia przez wskazane podmioty Biuletynu Informacji Publicznej
Petycja dotycząca podjęcia działań w zakresie obowiązku
prowadzenia przez wskazane podmioty Biuletynu Informacji
Publicznej
18.05.2016 więcej
Petycja zawierająca postulat uwzględnienia autoryzacji wieloskładnikowej
Petycja zawierająca postulat uwzględnienia autoryzacji
wieloskładnikowej
15.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się