Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej, która dotyczy następującego oprogramowania - 2 certyfikaty potrzebne do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl)
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej, która dotyczy
następującego oprogramowania - 2 certyfikaty potrzebne do
integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl)
11.03.2020 więcej
Zapytanie ofertowe: „Cykliczna dostawa napojów i artykułów spożywczych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe: „Cykliczna dostawa napojów i artykułów
spożywczych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w
Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
10.03.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.
„Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z
wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa
Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
09.03.2020 więcej
Wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego
przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
06.03.2020 więcej
Zaproszenie do składania oferty cenowej na 2 certyfikaty potrzebne do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl)
Zaproszenie do składania oferty cenowej na 2 certyfikaty
potrzebne do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl)
28.02.2020 więcej
Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania polegającego na sukcesywnym wykonywaniu przez Wykonawcę drobnych robót budowlanych zlecanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego
Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania
polegającego na sukcesywnym wykonywaniu przez Wykonawcę
drobnych robót budowlanych zlecanych w miarę potrzeb przez
Zamawiającego
24.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksową konserwację i bieżące naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w roku 2020 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksową konserwację i bieżące
naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz konserwacji
instalacji centralnego ogrzewania w roku 2020 w budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
12.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w roku 2020 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji elektrycznej w roku 2020 w budynku przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
12.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.
„Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z
wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa
Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
03.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się