Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytania ofertowe - rozeznanie rynku na „Utrzymywanie urządzeń klimatyzacyjnych i kurtyn powietrznych, zainstalowanych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w należytym stanie technicznym poprzez świadczenie usług przeglądu i konserwacji oraz sprawowanie stałego nadzoru nad ich prawidłowym działaniem”
Zapytania ofertowe - rozeznanie rynku na „Utrzymywanie
urządzeń klimatyzacyjnych i kurtyn powietrznych,
zainstalowanych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w
należytym stanie technicznym poprzez świadczenie usług
przeglądu i konserwacji oraz sprawowanie stałego nadzoru nad
ich prawidłowym działaniem”
16.04.2019 więcej
Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego
pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie”.
18.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - "Opracowanie logo i księgi znaku dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych" na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe - "Opracowanie logo i księgi znaku dla
projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych" na rzecz
Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Królewskiej 27
13.02.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - „Zaprojektowanie i wykonanie nadruku na folii samoprzylepnej na istniejącą tablicę informacyjną” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe - „Zaprojektowanie i wykonanie nadruku na
folii samoprzylepnej na istniejącą tablicę informacyjną” na
rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Królewskiej 27
11.02.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - „Zakup i dostawa krzeseł i foteli obrotowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe - „Zakup i dostawa krzeseł i foteli
obrotowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w
Warszawie przy ul. Królewskiej 27
30.01.2019 więcej
Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla remontu 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim.
Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla remontu 11
pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w
Warszawie, wraz z nadzorem autorskim.
11.12.2018 więcej
Kompleksową konserwację i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Kompleksową konserwację i bieżące naprawy instalacji
elektrycznej w roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w
Warszawie
04.12.2018 więcej
Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w
roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
30.11.2018 więcej
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy” na rzecz
Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27.
23.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się