Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w
roku 2019 w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
30.11.2018 więcej
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy” na rzecz
Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27.
23.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - „Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo – transportowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
Zapytanie ofertowe - „Sukcesywne świadczenie usług
przeprowadzkowo – transportowych” na rzecz Ministerstwa
Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
25.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na "Oszacowanie wyceny usług wykonania opracowania zawierającego rekomendacje działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze infrastruktury cyfrowej, w tym wytycznych dotyczących zgłaszania incydentów"
Zapytanie ofertowe na "Oszacowanie wyceny usług wykonania
opracowania zawierającego rekomendacje działań mających na
celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze infrastruktury
cyfrowej, w tym wytycznych dotyczących zgłaszania incydentów"
17.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych „Adaptacji pomieszczeń 03, 11, 12 i 13 w budynku przy ul. Adolfa Pawińskiego 17/21 w Warszawie”
Zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na
wykonaniu prac remontowych „Adaptacji pomieszczeń 03, 11, 12 i
13 w budynku przy ul. Adolfa Pawińskiego 17/21 w Warszawie”
16.10.2018 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacją inwestycji pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w
budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w
Warszawie”.
03.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na audyt eIDAS kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych
na „audyt eIDAS kwalifikowanego dostawcy usług zaufania”
21.09.2018 więcej
Zapytania ofertowe na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu prac remontowych „Adaptacji pomieszczeń 03, 11, 12 i 13 w budynku przy ul. Adolfa Pawińskiego 17/21 w Warszawie”
Zapytania ofertowe na realizację zadania polegającego na
zaprojektowaniu i wykonaniu prac remontowych „Adaptacji
pomieszczeń 03, 11, 12 i 13 w budynku przy ul. Adolfa
Pawińskiego 17/21 w Warszawie”
14.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji i przebiegu programu stypendialnego dla specjalistów z obszaru IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego, zatrudnionych w administracji publicznej"
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji i przebiegu programu
stypendialnego dla specjalistów z obszaru IT i bezpieczeństwa
teleinformatycznego, zatrudnionych w administracji publicznej"
16.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się