Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji i przebiegu programu stypendialnego dla specjalistów z obszaru IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego, zatrudnionych w administracji publicznej"
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji i przebiegu programu
stypendialnego dla specjalistów z obszaru IT i bezpieczeństwa
teleinformatycznego, zatrudnionych w administracji publicznej"
16.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe: Zakup komputerów przenośnych dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Zapytanie ofertowe: Zakup komputerów przenośnych dla projektu
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
14.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w lokalnych punktach dystrybucyjnych (LPD) w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z wykonaniem 6 przeglądów i konserwacji urządzeń
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych w lokalnych punktach dystrybucyjnych (LPD) w
budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z wykonaniem 6
przeglądów i konserwacji urządzeń
06.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru
kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji
06.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności
25.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe: Usługi eksperckie w projekcie Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Zapytanie ofertowe: Usługi eksperckie w projekcie Rozwój
Systemu Rejestrów Państwowych
08.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
Zapytanie ofertowe - „Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą
grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”
30.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem autorskim
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji
techniczno-kosztorysowej dla Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, wraz z nadzorem
autorskim.
16.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno– kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno–
kanalizacyjnej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie.
30.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie
Zapytanie ofertowe - Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy
instalacji elektrycznej w roku 2018 w budynku biurowym przy ul.
Królewskiej 27 w Warszawie
30.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się