DRUKUJ
2018-02-26

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD322

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.