DRUKUJ
2018-04-23

Zmiana terminu odpracowania przez pracowników
administracji rządowej dnia wolnego 4 maja 2018
r.

„Uprzejmie informujemy, że dzień 4 maja 2018 r. jest w Ministerstwie Cyfryzacji dniem wolnym od pracy. W zamian Ministerstwo będzie otwarte w sobotę 19 maja 2018 r. Podstawa prawna: zarządzenie Nr 9 Szefa KPRM z dnia 13 kwietnia r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (zmienione zarządzeniem Nr 10 Szefa KPRM z dnia 19 kwietnia 2018 r.)”

 

Obowiązek zamieszczenia informacji wynika z § 2a ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505, z późn. zm.). Informacja powinna być udostępniona interesantom urzędu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.