DRUKUJ
2018-07-16

Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej
zgodności systemów teleinformatycznych,
używanych do realizacji zadań publicznych z
minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, przeprowadzonej w Ministerstwie Energii.