DRUKUJ
2018-09-21

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w
sprawie przekazywania danych dotyczących
działalności telekomunikacyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 2315