DRUKUJ
2019-01-30

Petycja w sprawie ograniczenia obowiązków
administratora w ustawie o ochronie danych
osobowych w związku z wejściem w życie RODO

Petycja zawiera propozycję ograniczenia obowiązków administratora danych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) wzwiązku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1.

 

  1. Data złożenia: 26 września 2018 r.
  2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Fundacja Stabilo.
  3. Odpowiedzi na petycję udzielono pismem z dnia 30 stycznia 2019 r.