DRUKUJ
2019-02-14

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych UD
462 (poprzedni tytuł: 1) projekt ustawy o
elektronizacji doręczeń oraz o zmianie
niektórych innych ustaw 2) projekt ustawy o
elektronizacji doręczeń

 

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych wraz z pismami towarzyszącymi.

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD462

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Pismo zmieniające termin konferencji uzgodnieniowej - patrz załącznik.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 17.00, w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w sali nr 220.