DRUKUJ
2019-03-19

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 MINISTERSTWA CYFRYZACJI na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych