DRUKUJ
2015-07-02

Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności -
Państwowego Instytutu Badawczego za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2014 r.
 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy o Instytutach Badawczych, Instytut Łączności — Państwowy
Instytut Badawczy przekazuje wymagane dokumenty do podania do informacji publicznej na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji Cyfryzacji.
 
 
Wszystkie wymagane ustawą dokumenty zostały umieszczone w załączniku.