DRUKUJ
2015-07-17

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego
i udostępniającego informacje i dane od
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Bogdan Szlubowski, tel. 22 245 58 03, bogdan.szlubowski@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

 

Ignacy Święcicki tel. 22 245 54 18 ignacy.swiecicki@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (w zakresie OSR).

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.