DRUKUJ
2019-07-22

Publikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza
możliwości wdrożenia programu

Program „Złota setka” ma za zadanie odpowiadać na wyzwania związane z zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego państwa. W realiach XXI wieku konieczność ochrony zasobów informatycznych - cyberbezpieczeństwa kraju staje się jednym z kluczowych problemów bezpieczeństwa na poziomie administracji. 
 
 
Cyberbezpieczeństwo rozumie się jako bezpieczeństwo informacji oraz tradycyjne bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej. Cyberbezpieczeństwo obejmuje ochronę zasobów informacyjnych poprzez zarządzanie ryzykami związanymi z przetwarzaniem, przechowywaniem i transferowaniem danych w systemach informatycznych.
 
  
Unia Europejska Unia Europejska podaje następującą definicję: Cyberbezpieczeństwo ogólnie odnosi się do zabezpieczeń i działań, które mogą być wykorzystywane do ochrony infrastruktury cyfrowej, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, przed tymi zagrożeniami, które mogą dotyczyć jej warstwy sieciowej i fizycznej lub uszkodzić jej niezależność. Bezpieczeństwo cybernetyczne polega na działaniach mających na celu zachowanie dostępności i integralności sieci i infrastruktury informatycznej oraz zachowanie poufności zawartych w nich danych.
 
 
Pełna treść ekspertyzy została umieszczona w załączniku