DRUKUJ
2019-07-23

Ogłoszenie o publicznej prezentacji publicznej
założeń projektu „Cyfrowa Piaskownica
Administracji"

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „CYFROWA PIASKOWNICA ADMINISTRACJI”

 

W związku z planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji realizacją projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu, któraodbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00, w sali 220 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

 

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej”.

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką elektronicznej komunikacji z administracją.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2019 roku na adres: biuro.CPA@mc.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „CPA – prezentacja publiczna”.

 

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają na podany adres e-mail potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie