DRUKUJ
2019-07-29

Publiczna prezentacja założeń projektu
„Katalogi Administracji Publicznej”

W związku z planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji realizacją projektu „Katalogi Administracji Publicznej”, zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu, która odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00, w sali 002 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

 

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką elektronicznej komunikacji z administracją.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2019 roku na adres: Sekretariat.BAiPS@mc.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „Katalogi Administracji Publicznej – prezentacja publiczna”.

 

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają na podany adres e-mail potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.