DRUKUJ
2019-07-30

Petycja w sprawie podjęcia działań technicznych
w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP
plików w formacie .RAR.

Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.

1.      Data złożenia: 14 lipca 2019 r.

2.      Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest            składana: Kamil Łagocki.

3.      Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.

4.      Odpowiedzi na petycję udzielono pismem z dnia 30 września 2019 r.