DRUKUJ
2019-08-02

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2019 – 2024

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji –

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.