DRUKUJ
2019-10-31

Zapytanie o informację (RFI) dotyczące
świadczenia usług chmurowych dla jednostek
administracji publicznej w ramach programu
Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

 

Celem programu jest:

·        Wspieranie  podmiotów administracji publicznej w zakresie zarządzania  infrastrukturą teleinformatyczną;

·        Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej;

·        Optymalizacja kosztów utrzymania ww. systemów;

·        Wprowadzenie jednolitych standardów ochrony.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zamówienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

 

Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 15.11.2019 r

 

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem niniejszym zapytaniem oraz prośbami otrzymanymi od zainteresowanych informujemy, że termin na złożenie ofert został wydłużony. Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 22.11.2019 r.