DRUKUJ
2019-11-04

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek
samoprzylepnych

Zaproszenie do składania ofert
 

(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)
 
 
Zamawiający:
 
 
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
 
 
„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.”
 
 
Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.