DRUKUJ
2013-01-14

Informacja o szczegółowych zasadach
postępowania przy udzielaniu dotacji na
realizację w 2014 r. zadań ...

Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 
 
Uwaga!
 
 
Załącznik NR 1 - Wnioski 2014 ZIP można uzyskać klikając na link:
 
 
 
 
Pozostałe informacje umieszczono w załącznikach poniżej.