DRUKUJ
2013-01-14

Lista gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....

Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).

 

Listy gmin wpisanych do Urzędowego Rejestru Gmin,  w których jest używany język pomocniczy oraz Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.