DRUKUJ
2019-12-02

Raport, powstały w wyniku umowy nr
48/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego badania
User Experience portalu www.dane.gov.pl

 

W pierwszej części raport zawiera opis metodologii, według której przeprowadzone zostały testy użyteczności serwisu Otwarte Dane (www.dane.gov.pl). W drugiej części raportu prezentowane są informacje na temat tego, jak użytkownicy radzili sobie z poszczególnymi zdaniami weryfikującymi użyteczność wdrożonych rozwiązań, omawiane są  problemy i dobre strony funkcji istniejących na stronie. Raport prezentuje również rekomendacje zmian, jakie wynikają z przeprowadzonych badań.