DRUKUJ
2019-12-11

Warsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia
Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna
Państwa” i katalogu usług publicznej chmury
obliczeniowej

W związku z zaproszeniem Ministerstwa Cyfryzacji przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w warsztatach otwartych, poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia ze strony Internetowej Izby:

„Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) organizuje 13 grudnia (piątek) o godzinie 9:30 w siedzibie Izby otwarte warsztaty pn. <<Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej>>. Celem warsztatów jest omówienie zagadnień i wątpliwości jakie pojawiły się po opublikowaniu Uchwały wśród członków Izby i wszystkich innych podmiotów jakie są zainteresowane procesami wdrażania chmury obliczeniowej w sektorze finansów publicznych po procesie przygotowywania przez naszych członków formularzy rozeznania rynku. W szczególności poruszanymi zagadnieniami będą rozróżnienie pomiędzy dostawcą chmury obliczeniowej a wykonawcą, aspekty wymagań dot. bezpieczeństwa, zarządzania danymi w chmurze, migracja i zabezpieczanie przed vendor-lock, a także modele rozliczeń w procesie zamówień publicznych. Wynikiem warsztatów powinny być wypracowane uwagi oraz ewentualne problemy, które nie zostały dostatecznie zaadresowane w dotychczasowym procesie. Wnioski i postulaty wynikające z warsztatu zostaną opracowane i opublikowane przez PIIT. Przewidujemy, że warsztat potrwa do godziny 13:30.

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby biuro@piit.org.pl.

Ze względu na ograniczenia lokalowe Izba może zdecydować o limicie osób jakie wezmą udział w warsztacie.”