DRUKUJ
2014-07-22

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 59 11;

e-mail - sekretariat.drkl@mac.gov.pl