DRUKUJ
2019-12-20

Standardy technologiczne Systemu Rejestrów
Państwowych

 

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych. 

 

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

  1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.
  2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.