DRUKUJ
2015-10-06

Wykaz Prac Legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

 

[sporządzony na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]

 

 

 

Aktualny Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra AiC został umieszczony w załączniku.