DRUKUJ
2013-01-31

Zorganizowanie festiwalu rockowego skierowanego do
mniejszości białoruskiej w Polsce.

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania pn.: Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce

Dnia 2 kwietnia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził wynik postępowania konkursowego dotyczącego wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce” ogłoszonego dnia 31 stycznia 2013 r. i zlecił Fundacji Villa Sokrates realizację zadania pn. „Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2013”, przyznając na ten cel dotację w kwocie 100.000 złotych.”