DRUKUJ
2011-12-23

Zadania

Szczegółowe zadania, regulamin organizacyjny oraz zakresy czynności Sekretarza Stanu,Podsekretarzy oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

 

Załącznik Nr 1. - Szczegółowe zadania i regulamin organizacyjny reguluje Zarządzenie Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r.

 

Załącznik Nr 2. -  Zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego