DRUKUJ
2015-11-09

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia
członków i personelu pomocniczego komisji
regulacyjnych działających na podstawie ustaw o
stosunku Państwa do kościołów oraz związków
wyznaniowych w roku 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016 wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.