DRUKUJ
2013-04-29

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z
kontroli - rok 2013

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MAiC w roku 2013.

 

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli umieszczono w załącznikach.