DRUKUJ
2016-01-18

Wykaz Prac Legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie.

 

[na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)].

 

Aktualny Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji został umieszczony w załączniku.