DRUKUJ
2020-09-15

Informacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia opublikowan na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)