DRUKUJ
2016-01-29

Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań
ponownego wykorzystywania zasobów będących w
posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz omówienie najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących:

a) ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów w kontekście obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz

b) ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów w kontekście postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniającej Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.