DRUKUJ
2016-02-01

Sytuacja komórek IT centralnej administracji
rządowej w 2012 r.

Przedmiotem opracowania jest zestawienie i podsumowanie zebranych w ankietach danych wf ormie graficznej oraz opisowej uzupełnione  oaktualne dane z innych powszechnie dostępnych źródeł.